Photo credit: Beertrekker

I bryggeriet är det en självklarhet att arbeta med hållbarhet för miljö och klimat. Vi befinner oss ute på landet och naturen står oss nära. Då jordbruket har varit en stor del av gårdens historia känns det naturligt att ta ansvar för vår jord. Det är därför vi strävar mot minskad energiåtgång och hållbar utveckling. Eller som vi säger; vanligt bonnförnuft.

Hur vi arbetar med hållbarhet idag:

 • Värmeväxlare 1 som tar energin i ångan från koket till att värma kallvatten till nästa bryggning. Energin som annars skulle gått till spillo tas till vara.

 • Värmeväxlare 2 som tar tillvara värmeenergin vid vörtkylning till nästa bryggning.

 • Maltrester (drav) efter bryggning blir foder till nötkreatur på närliggande gårdar.

 • Vi har ett slutet avloppssystem där avloppsvattnet sprids på fälten runt bryggeriet.

 • Certifierat ekologiskt bryggeri.

 • Vi strävar åt att våra ekologiska öl ska vara 100% ekologiska, dvs inte utnyttja dispenser för att använda konventionellt odlade råvaror i ekologiska produkter.

 • Malthantering sker till största delen i bulk till våra silos. Detta reducerar transporter och emballage.

 • Egen brunn på gården gör att vi är självförsörjande med vatten och därmed ingen transport och ej till belastning för vattenverken. 

 • Leveransbil drivs av naturgas.

 • Lagertruckar med eldrift.

 • Övergång till lättviktsförpackningar för minskad energiåtgång i process och transport

Målsättningar inom hållbarhetsarbete

 • Minska vattenåtgången.

 • Minska energiåtgång i tillverkningsprocessen